page contents
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

โปรแกรมเที่ยวเกาะรอกนอก เกาะรอกใน ไปเช้า - กลับเย็น

  โปรแกรมเที่ยวเกาะรอกวันเดียว


 เกาะรอกนอก            เกาะรอกใน             เกาะม้า

  รายละเอียดโปรแกรม

  08.00 น.         รถตู้ออกรับลูกค้าจากที่พักในเมืองตรังและจุดนัดหมายต่างๆ สนามบินตรัง เดินทางเข้าท่าเรือปากเมง

  08.30 น.         พร้อมกันที่ท่าเรือปากเมง ลงทะเบียน ชำระค่าบริการและเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

  09.30 น.         เรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่ #เกาะรอกใน...หาดทรายสวยที่สุดของทะเลอันดามัน

  10.00 น.         เดินทางถึง เกาะรอก ไกด์นำท่านลงดำน้ำทะเลสีฟ้าเขียวสดใสหน้าที่ทำการอุทยาน  
                      ชมความสวยงามของปะการังอ่อน ปะการังแข็ง หอยเม่น และหอยมือเสือ
                      มีเห็นอยู่ในเกือบทุกบริเวณของเกาะรอก บริเวณเกาะรอกนอก
                      และเกาะรอกในซึ่งถือว่าเป็นเกาะที่มีความสวยงาม และยังอุดมสมบูรณ์

  12.00 น.         รับประทานอาหารเที่ยง บุฟเฟ่ต์ ผลไม้ และเครื่องดื่ม (อิสลามทานได้)

  13.00 น.         หลังอาหารเที่ยงนำท่านชมความสวยงามของ “เกาะรอกนอก-ใน”  ดำน้ำอีก3จุด คือ อ่าวม่านไทร
                       อ่าวหินงาม และบริเวณแหลมหลักเขต 
                      จุดเด่นของเกาะรอกคือน้ำใส ปะการังสวย
                      จุดที่น่าสนใจของการดำผิวน้ำ คือปลาการ์ตูนส้มเหลืองที่มีอยู่อย่างหนาแน่น
                      เพราะแนวปะการังที่เกาะรอกมีความอุดมไปด้วยดอกไม้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของปลาการ์ตูน

  15.00 น.         มุ่งหน้าสู่เกาะม้า นำท่านสู่จุดดำน้ำที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดของทะเลตรัง ชมปะการังอ่อนหลากสี สีส้ม สีม่วง สีแดง สีชมพู
                       สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ท่าเรือปากเมง

  17.00 น.         เรือกลับเข้าถึงท่าเรือ  หลังจากนั้นขึ้นรถที่ทางทัวร์จัดให้ ...
                      ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


                หมายเหตุ : สงวนสิทธ์การเปลี่นแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวอันเนื่องจากคลื่น ลมและสภาพดิน ฟ้า อากาศ 

อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่ เด็ก (3-11ปี)
  เรือสปีดโบ้ท                          1,650 บาท/ท่าน                      1,350 บาท/ท่าน                    

  ***   รถรับ - ส่งในตัวเมืองเพิ่ม 100 บาท/ท่าน    ***   รับสนามบินตรังเพิ่ม  200 บาท/ท่าน

                         

  อัตราราคานี้รวม     


  • เรือนำเที่ยว
  • อาหารเที่ยงบุฟเฟต์ พร้อมผลไม้  เครื่องดื่ม
  • อุปกรณ์ดำน้ำ
  • ค่าอุทยานฯ
  • มัคคุเทศก์นำเที่ยว
  • ค่าประกันการเดินทาง


ราคาดังกล่าวยังไม่รวม

  • ค่าเข้าอุทยานฯ สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 400 บาท/ท่าน


 


                                                                     ติดต่อสอบถามวันเดินทาง

                          จองทัวร์ติดต่อไกด์ทัช

                        โทร:  089 - 471 - 8375
                                095 - 269 - 5319

                        Line ID: trangholiday


              

            


Tags : เกาะรอก เที่ยวเกาะรอก ทริปเกาะรอก เที่ยวเกาะรอก

view