page contents
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หลักกิโลเมตร คือ?

หลักกิโลเมตร มีที่มาอย่างไร article

หลาย คนคงรู้จักกับเจ้าแท่งปูนขาวๆ รูปทรงอ้วนๆ ยอดแหลมแบบตัดๆ ที่อยู่ข้างทางหลวงใหญ่ๆ ที่เราเดินทางเวลาไปต่างจากจังหวัดหรือแม้แต่อยู่ในเมืองก็มีให้เห็น แล้วรู้กันหรือเปล่าว่าแท่งนี้มีประโยชน์อย่างไร ดูยังไง

แท่งปูนขาวที่ว่านี้ เรียกว่า "หลักกิโลเมตร" ถ้าใครดูเป็น ก็จะมีประโยชน์มาก เพราะมันสามารถบอกระยะทางใก้กับเราได้ว่าอีกกี่กิโลเมตรจึงจะถึงจุดหมาย โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนขับรถเอง แล้วยังไม่ชินกับเส้นทาง หลักกิโลเมตรก็ช่วยคุณได้เยอะ

มีการสันนิษฐานกัน ว่า หลักกิโลเมตรในเมืองไทย น่าจะเกิดมาพร้อมๆ กับการกำเนิดทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน เมื่อ พ.ศ.2481 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยกำหนดให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมทางหลวง เหตุที่ให้มีหลักกิโลเมตร เพื่อให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ใช้ถนนด้วยการบอกระยะทางในการเดินทางให้ ชัดเจน

ประโยชน์ของหลักกิโลเมตร แบ่งได้ 2 ส่วนคือ

- ประโยชน์ต่อผู้ใช้ถนนทั่วไป เป็นตัวบอกระยะทางของจุดหมายปลายทางที่เราจะไปว่ามีระยะทางเท่าไรอีกกี่ กิโลเมตรจึงจะถึงจุดหมายและยังบอกตำแหน่งของเส้นทางที่เรากำลังเดินทางว่า เราอยู่ ณ จุดใดเมื่อเกิดความไม่แน่ใจในเส้นทาง

ประโยชน์ต่อ กรมทางหลวง เป็นตัวกำหนดค่าบำรุงรักษาเส้นทางโดยยึดรหัสที่ปรากฎบนหลักกิโลเมตรว่า สัมพันธ์กับรหัสของแขวงจังหวัดใดจังหวัดนั้นก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และยังเป็นประโยชน์ในการเวนคืนที่ดินอีกด้วย ซึ่งหลักฐานของโฉนดที่ดินจะต้องมีความสัมพันธ์กับหลักฐานในแขวงจังหวัดโดย ยึดหลักกิโลเมตรเป็นสำคัญ

ส่วนประกอบของหลักกิโลเมตร

หลักกิโลเมตร 1 หลัก จะประกอบไปด้วยตัวเลขบอกระยะทาง 3 ด้าน คือ ด้านหน้า ด้านซ้าย ด้านขวา ในส่วนของด้านหน้านั้น จะมีสัญลักษณ์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบปรากฎอยู่ ถ้าเป็นของกรมทางหลวงจะใช้สัญลักษณ์ตราครุฑ พบได้ตามเส้นทางที่เชื่อมระหว่างภูมิภาค จังหวัด และอำเภอสำคัญๆ ของประเทศ และถ้าเป็นเส้นทางในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการจะใช้เป็นรูปเทวดา 3 องค์ ซึ่งจะเป็นเส้นทางที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินไปตามหมู่บ้าน ไม่เกิน 10 กิโลเมตร การที่กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ปรากฎอยู่ด้านหน้าของหลักกิโลเมตรนั้น ก็เพื่อจะได้รู้ว่าเส้นทางนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด

หลักกิโลเมตรแต่ละ หลักมีต้นทุนในการก่อสร้างประมาณ 1,500-1,600 บาท แต่ทั้งนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับการขนส่ง วัสดุ หิน ปูน ทราย ว่าระยะทางขนส่งใกล้-ไกลแค่ไหนและจะวางไว้ทุกๆ 1 กิโลเมตรตลอดเส้นทาง (รู้อย่างนี้แล้วช่วยกันรักษาสมบัติของประเทศด้วยนะ)

ปัจจุบันนี้เราจะ เห็นหลักกิโลเมตรได้ตามถนนแทบทุกสายของไทย ถ้าเราไม่แน่ใจในเส้นทางก็สังเกตดูจากหลักกิโลเมตรก็ได้ ว่าแต่มองให้ทันก่อนที่รถจะรีบแล่นฉิวไปหล่ะ :)

 

view